Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies, a także innych technologii takich jak Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

§1. Definicje

Na potrzeby Polityki Prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Paulina Rudowicz-Jastrzębska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w Warszawie, ul. Bora-Komorowskiego 56/51, NIP 8212504330.
 2. Newsletter – newsletter prowadzony przez Administratora, na który zapis udostępniony jest za pośrednictwem Strony internetowej.
 3. Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności i plików cookies.
 4. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem www.paulinajastrzebska.pl.
 5. Użytkownik – każdy podmiot, który odwiedza Stronę internetową.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi między innymi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, a także takich rozwiązań, jak komunikatory internetowe i profile w mediach społecznościowych.
 3. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej -art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@paulinajastrzebska.pl, a w przypadku Newsletter’a także zgodnie z instrukcją tam zawartą.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Administratora działań określonych w Polityce Prywatności:
  1. W przypadku Newsletter’a – dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane w celu wysyłki, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, materiałów wspierających rozwój osobisty w zakresie wellbeing, informacji o nowościach na Stronie internetowej, a także o warsztatach. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres obowiązywania zapisu Użytkownika do Newsletter’a.
  2. W przypadku formularza w zakładce „kontakt” lub bezpośredniej korespondencji wysłanej przez Użytkownika na adres e-mail wskazany w zakładce „kontakt” – dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi na wysłane przez Użytkownika zapytanie oraz prowadzenia dalszej korespondencji. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędne do całkowitej realizacji zapytania Użytkownika. 
  3. W przypadku formularza dot. umówienia konsultacji – dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, umówienia oraz prowadzenia dalszej korespondencji. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędne do całkowitej realizacji zapytania Użytkownika.
 5. Dane osobowe podane przez Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności mogą być także przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe Użytkownika w wyżej wskazanych celach będą przetwarzane przez okres istnienia uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia przez Użytkownika sprzeciwu poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@paulinajastrzebska.pl.
 6. W każdym przypadku dane osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane przez czas niezbędny do:
  1. realizacji obowiązków Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres ich przedawnienia określony obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje ich dłuższy termin przechowywania.
 8. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, za pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom kurierskim, firmie dostarczającej aplikację do emailingu).
 9. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.
 10. Administrator zachowuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 11. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§3. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
  1. prawo dostępu do danych;
  2. prawo do poprawienia danych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio ją wyraził.
 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: kontakt@paulinajastrzebska.pl

§4. Pliki cookies i inne informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje i zachowania Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, w tym reklam, oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika. Aktualna lista stosowanych na Stronie internetowej plików cookies dostępna jest za pośrednictwem paska cookies udostępnionego na Stronie internetowej.
 3. Użytkownik zgodę na stosowanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym może wyrazić za pomocą paska cookies udostępnionego na Stronie internetowej. Może to zrobić także za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. W taki sam sposób Użytkownik może w każdej chwili swoją zgodę cofnąć lub zmienić jej zakres.
 4. Użytkownik może również usunąć istniejące pliki cookies ze swojego urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą plików cookies nie są łączone przez Administratora w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez niego w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 6. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
  1. Google Analitycs – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej;
  2. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku.
 7. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 8. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych ust. 6 powyżej, będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty produktów do potrzeb Użytkownika.

 

§5. Cel wykorzystania danych
dotyczących użytkownika

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
 4. realizacji żądań i zapytań Użytkownika,
 5. a także w celach statystycznych i marketingowych.

 

§6. Postanowienia końcowe

 1. W Polityce Prywatności mogą nastąpić zmiany wynikające z rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki Prywatności należy kierować na adres: kontakt@paulinajastrzebska.pl.