Dla biznesu

WELLBEING
DLA KOBIET BIZNESU

studio wellbeing dla biznesu

Studio wellbeing dla biznesu to stworzona przeze mnie przestrzeń, w której potrzeba wellbeing spotyka się z celami biznesowymi. Moja praca w studio wellbeing ukierunkowana jest na wprowadzenie do biznesu kultury wellbeing, dzięki której zyska cała organizacja — wellbeing sprzyja efektywności, kreatywności oraz dobrym relacjom i współpracy w środowisku biznesowym.

Studio wellbeing dla biznesu to stworzona przeze mnie przestrzeń, w której potrzeba wellbeing spotyka się z celami biznesowymi. Moja praca w studio wellbeing ukierunkowana jest na wprowadzenie do biznesu kultury wellbeing, dzięki której zyska cała organizacja — wellbeing sprzyja efektywności, kreatywności oraz dobrym relacjom i współpracy w środowisku biznesowym.

studio wellbeing

- sesje indywidualne 1:1

- coaching | mentoring

sesje indywidualne 1:1

- coaching | mentoring -

WELLBEING
DLA KOBIET BIZNESU

WELLBEING DLA KOBIET BIZNESU

Dla Twojego biznesu prowadzonego na Twoich zasadach, z uważnością na Twój wellbeing.

DLA KOGO

To proces zmiany i rozwoju dedykowany dla Ciebie, jeśli:

 • prowadzisz własny biznes – jednoosobowo lub zatrudniasz pracowników,
 • ważne jest dla Ciebie, aby prowadzić biznes na własnych zasadach, w zgodzie ze sobą.

I chciałabyś:

 • nauczyć się uważności na siebie w biznesie, aby rozpoznawać, co Ci służy i dodaje energii, a co wręcz przeciwnie,
 • prowadzić biznes, w sposób, który zapewnia Ci dobre samopoczucie fizyczne, emocjonalne i społeczne,
 • osiągać sukces zawodowy w zgodzie z Twoimi wartościami i potrzebami, i asertywnie stawiać granice,
 • prowadzić biznes tak, aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu,
 • reagować w sytuacjach stresujących w sposób opanowany i zrównoważony.

JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ

Możemy pracować w formule coachingu lub mentoringu.

Niezależnie który proces wybierzesz, będzie on dostosowany do Twoich potrzeb i Twojej sytuacji. Na początku określisz co ma dać Ci ten proces – określisz Twój cel, a ja poprowadzę proces tak, aby wesprzeć Cię w realizacji Twojego celu.

KORZYŚCI

Tu może zaprowadzić Cię nasza wspólna praca:

 • poznasz Twoje wartości i potrzeby w biznesie,
 • ustalisz swoje zasady prowadzenia biznesu i zaczniesz je stosować,
 • nauczysz się skutecznie zarządzać stresem i swoimi emocjami w sytuacjach stresujących,
 • poznasz sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu odpowiednie do Twojej sytuacji,
 • wzmocnisz uważność na siebie w biznesie i zaczniesz rozpoznawać, co Ci służy i dodaje energii, a co wręcz przeciwnie, i zgodnie z tą wiedzą kształtować codzienną rzeczywistość,
 • poznasz swoje granice i zaczniesz je asertywnie stawiać.

studio wellbeing

- sesje indywidualne 1:1

- coaching

sesje indywidualne 1:1

- coaching -

WELLBEING DLA LIDEREK

WELLBEING
DLA LIDEREK

Dla poczucia głębokiego spełnienia, skutecznego zarządzania stresem, a także lepszych relacji w Twoim zespole i efektywniejszej realizacji celów.

DLA KOGO

To proces zmiany i rozwoju dedykowany dla Ciebie, jeśli:

 • zajmujesz stanowisko kierownicze lub zarządzające,
 • zarządzasz zespołem lub zespołem projektowym,
 • ważne jest dla Ciebie, aby zarządzać sobą oraz zespołem, zgodnie z koncepcją wellbeing.

I chciałabyś:

 • zadbać o relacje w zespole oraz zaangażowanie członków zespołu,
 • zarządzać sobą i zespołem w sposób, który zapewnia Ci dobre samopoczucie fizyczne, emocjonalne i społeczne,
 • wzmocnić umiejętność delegowania zadań,
 • reagować w sytuacjach stresujących w sposób opanowany i zrównoważony,
 • komunikować się skutecznie, zgodnie z koncepcją wellbeing.

JAK BĘDZIEMY PRACOWAĆ

Będziemy pracować w formule coachingu.

Proces coachingu będzie dostosowany do Twoich potrzeb i Twojej sytuacji. Na początku określisz co ma dać Ci ten proces – określisz Twój cel, a ja poprowadzę proces tak, aby wesprzeć Cię w realizacji Twojego celu.

KORZYŚCI

Tu może zaprowadzić Cię nasza wspólna praca:

 • poznasz swoje wartości i potrzeby jako Liderki,
 • wzmocnisz uważność na siebie w życiu zawodowym i zaczniesz rozpoznawać, co Ci służy i dodaje energii, a co wręcz przeciwnie, i w oparciu o tę wiedzę kształtować codzienną rzeczywistość,
 • ustalisz swoje zasady zarządzania zespołem i zaczniesz je stosować,
 • rozwiniesz kompetencję skutecznego motywowania członków Twojego zespołu,
 • okiełznasz potrzebę nadmiarowej kontroli i zaczniesz skutecznie delegować zadania,
 • nauczysz się skutecznie zarządzać stresem i swoimi emocjami w sytuacjach stresujących,
 • rozwiniesz umiejętność skutecznej komunikacji, zgodnie z koncepcją wellbeing.

studio wellbeing

- warsztaty grupowe | warsztaty zespołowe

- warsztaty grupowe -
- warsztaty zespołowe -

INTEGRACJA
W DUCHU WELLBEING

INTEGRACJA W DUCHU WELLBEING

Warsztaty dedykowane zespołom lub grupom współpracującym w ramach jednej organizacji. Wspierają integrację oraz poczucie przynależności do organizacji, oraz odpowiednio zespołu lub grupy. Warsztaty odbywają się w atmosferze wellbeing oraz otwartości.

Stanowią odpowiedź na powszechnie postępujące rozluźnienie relacji pomiędzy pracownikami, wynikające między innymi z intensywnego tempa pracy, absencji i rotacji wśród pracowników, a także wprowadzonego w organizacji systemu pracy zdalnej / hybrydowej.

Warsztaty wspierające integrację oraz poczucie przynależności to nie tylko ciekawie spędzony czas. To także korzyści dla biznesu – sprawniejsza współpraca, większa kreatywność, relacje sprzyjające komunikacji i efektywniejsza realizacja wspólnych celów.

Warsztaty realizowane są w formule stacjonarnej – w przestrzeni biurowej lub innej przestrzeni wspólnie uzgodnionej. Warsztaty mogą być elementem wyjazdu integracyjnego.

Ważnym aspektem wellbeing jest inkluzywność, dlatego możliwa jest organizacja takich warsztatów, które będą  dedykowane tylko Kobietom lub otwarte dla całego zespołu, lub grupy.

Program warsztatów jest szyty na miarę – w oparciu o przekazane założenia oraz cele, przygotowuję program, który w pełni odpowiada na potrzeby uczestników warsztatów oraz biznesu.

studio wellbeing

- programy wellbeing

- programy wellbeing -

PROGRAM WELLBEING W ORGANIZACJI

Program wprowadzający kulturę organizacyjną wellbeing na wszystkich poziomach organizacji — inwestycja w dobrostan pracowników, inwestycja w biznes.

Program obejmuje kompleksowy zestaw praktycznych działań wspierających dobre samopoczucie fizyczne, emocjonalne oraz społeczne w miejscu pracy. Opiera się na holistycznym podejściu, które z jednej strony uwzględnia różnorodne potrzeby pracowników, z drugiej — potrzeby oraz wartości organizacji.

Wprowadzenie do organizacji kultury wellbeing przyczynia się do zwiększenia poczucia sensu oraz zaangażowania pracowników, zmniejszenia ich absencji i rotacji, budowania relacji sprzyjających współpracy i komunikacji, a także zwiększenia efektywności i wyników biznesowych.

Podejmowanie działań na rzecz dobrostanu pracowników to kształtujący się standard rynkowy wśród organizacji, rozważany zarówno przez kandydatów do pracy, jak i partnerów biznesowych.

Ważnym aspektem wellbeing jest inkluzywność, dlatego możliwe jest wdrożenie programu wellbeing dedykowanego wyłącznie Kobietom lub wszystkim pracownikom danej organizacji.

Program wellbeing w organizacji jest szyty na miarę – w oparciu o przekazane założenia oraz cele, zbieram informacje o specyfice organizacji i zasadach jej funkcjonowania, i przygotowuję program, który sprawdza się w danej organizacji.